Zgody i oświadczenia

Zgody i oświadczenie dostaniesz na maila zaraz po zapisaniu się do listy mailingowej Kwiecien Academy

Ponadto poza standardowymi oświadczeniami dostaniesz całkiem za darmo;

 • Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola 2023/2024
 • Plan nadzoru pedagogicznego szkoły podstawowej 2023/2024

Lista wszystkich plików, jakie dostaniesz zaraz po dodaniu się do Newslettera Kwiecien Academy.

 • Cofnięcie upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola
 • Deklaracja kwoty na rzecz rady rodziców
 • Deklaracja zobowiązująca rodziców do informowania przedszkola o zmianie miejsca zamieszkania, numeru telefonu rodziców
 • Oświadczenie rodzica zapewniającego dowóz ucznia niepełnosprawnego.
 • Oświadczenie w sprawie organizacji nauki religii
 • Oświadczenie/Zgody na pozyskiwanie danych osobowych z bazy danych SIO
 • Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola 2023/2024
 • Plan nadzoru pedagogicznego szkoły podstawowej 2023/2024
 • PLAN PRACY RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY
 • Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów z Przedszkola
 • Procedura szczegółowo przedstawia zagadnienia dotyczące kolejnych czynności wykonywanych w razie zaistnienia wypadku dziecka/ucznia pozostającego pod opieką placówki oświatowej.
 • Regulamin Rady Rodziców
 • Religia -Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych** dziecka
 • STATUT Przedszkola
 • STATUT Szkoły Podstawowej
 • Upoważnienie do odbioru dziecka
 • UPOWAŻNIENIE do przetwarzania danych osobowych
 • Wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Zgoda na fotografowanie i filmowanie dziecka oraz umieszczanie zdjęć i filmów na stronie www przedszkola
 • Zgoda na kontakty dziecka z pielęgniarką w celu sprawdzenia czystości ciała dziecka
 • ZGODA NA OBJĘCIE UCZNIA POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ
 • Zgoda na przejazdy komunikacją miejską
 • zgoda na publikowanie prac dziecka
 • Zgoda na spacery i wycieczki poza teren przedszkola
 • Zgoda na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
 • Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka
 • Zostałam/em poinformowana/y, że podczas pobytu dziecka w przedszkolu nie mogą być podawane żadne leki, nawet te wydawane bez recepty.
 • Zostałam/łem zapoznany z procedurami bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu i zobowiązuję się do przestrzegania zapisów w nich zawartych.
 • Zostałam/łem zapoznany z programem wychowawczym realizowanym w grupie mojego dziecka.
 • Zostałam/łem zapoznany z regulaminem przyprowadzania i odbierania dzieci
 • Zostałam/łem zapoznany ze statutem przedszkola i zobowiązuję się do przestrzegania zapisów w nim zawartych.

Informacja prawna

Wszystkie pliki pobrane ze strony, jak również informacje na niej zawarte, służą wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowią one porady prawnej i nie mogą być traktowane jako taka porada. Użytkownik powinien skonsultować się z odpowiednim doradcą prawnym przed podjęciem decyzji w oparciu o informacje lub materiały dostępne na tej stronie.


Zobacz inne moje strony;

Chcesz umieścić wpis na moim blogu? Zapraszam do zakładki współpraca.