Licencje i regulamin

Poniżej przedstawione aktualne Warunki świadczenia usługi. Pobierając jakkolwiek obraz
Ze strony internetowej Kwiecien.acadamy, użytkownik akceptuje zapisy licencji.

Treść – odnosi się do wszystkich treści dostępnych na stronie kwiecien.academy
Wideo – są to wszystkie obrazy ruchome, animacje, filmy i wszystkie materiały audio/wideo
Obrazy używanie zamiennie: karty pracy, wektory, rysunki, grafikę, fotografie.
Rodzic
Nauczyciel
Przedszkole
Szkoła Podstawowa
Użytkownik

Licencja Standardowa udziela użytkownikowi prawa do wykorzystania obrazów na następujących zasadach:

Nauczyciel może umieszczać obraz na stronie internetowej przedszkola w którym pracuje. Przy każdym umieszczonym obrazie powinno być wskazane pobranie w następującej formie: ,,pobrane z Kwiecien.academy”
Nauczyciel może wysyłać obraz za pośrednictwem e-mail rodzicom tylko i wyłącznie w następujących przypadkach :
w celu przesłania kart pracy do wykonania zadań domowych

  1. Nauczyciel może drukować pobrane obrazy tylko i wyłącznie w celu użycia ich jako karty pracy do wypełnienia na terenie przedszkola lub przekazane rodzicom do pracy w domu.

Postanowienia ogólne

  1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
  2. Serwis jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
  3. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu lub Strony Serwisu Internetowego przez Rodziców lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

Korzystanie z Serwisu

  1. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Rodzica lub Dziecka, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Serwisu.
  2. Korzystanie z Serwisu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
  3. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Usługodawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Rodzica, umożliwi korzystanie z Serwisu.
  4. Rodzic, korzystając z Serwisu, nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Serwisu i Strony Serwisu Internetowego.
  5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownik treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownia Serwisu, Strony Serwisu Internetowego lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
  6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.

Ograniczenia dotyczące wykorzystania obrazów. Zabrania się:

a. Używania w  oprogramowaniu, e-kartkach, e-publikacjach (e-bookach, e-magazynach, blogach itp.)
b. Drukowane w formie fizycznej jako część opakowania oraz etykiety produktu, papieru firmowego i wizytówek, reklamy w punktach sprzedaży, okładek płyt CD i DVD, produktów
c. Rozpowszechniania i używania w jakichkolwiek celach komercyjnych

Naruszenie prawa własności intelektualnej

5. Bez akceptacji regulaminu nie można korzystanie z serwisu kwiecien.academy jest zabronione.

6. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że jeżeli pobiorę jakikolwiek plik po zakupie członkostwa z strony kwiecien.academy to stracę prawo do anulowania tego zakupu.

INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH:
Wszystkie prawa autorskie i znaki towarowe wykorzystanych obrazów / grafik postaci należą do ich odpowiednich właścicieli.  Nie rości sobie prawa własności do żadnej postaci / grafiki nie będących naszym dziełem.