Licencje i regulamin

Poniżej przedstawione aktualne Warunki świadczenia usługi. Pobierając jakkolwiek obraz
Ze strony strony internetowej Kwiecien.acadamy, użytkownik akceptuje zapisy licencji.

Treść – odnosi się do wszystkich treści dostępnych na stronie kwiecien.academy
Wideo – są to wszystkie obrazy ruchome, animacje, filmy i wszystkie materiały audio/wideo
Obrazy używanie zamiennie: karty pracy, wektory, rysunki, grafikę, fotografie.
Rodzic
Nauczyciel
Przedszkole
Szkoła Podstawowa
Użytkownik

Licencja Standardowa udziela użytkownikowi prawa do wykorzystania obrazów na następujących zasadach:

Nauczyciel może umieszczać obraz na stronie internetowej przedszkola w którym pracuje. Przy każdym umieszczonym obrazie powinno być wskazane pobranie w następującej formie: ,,pobrane z Kwiecien.academy”
Nauczyciel może wysyłać obraz za pośrednictwem e-mail rodzicom tylko i wyłącznie w następujących przypadkach :
w celu przesłania kart pracy do wykonania zadań domowych

  1. Nauczyciel może drukować pobrane obrazy tylko i wyłącznie w celu użycia ich jako karty pracy do wypełnienia na terenie przedszkola lub przekazane rodzicom do pracy w domu.
  2. Ograniczenia dotyczące wykorzystania obrazów. Zabrania się:

a. Używania w  oprogramowaniu, e-kartkach, e-publikacjach (e-bookach, e-magazynach, blogach itp.)
b. Drukowane w formie fizycznej jako część opakowania oraz etykiety produktu, papieru firmowego i wizytówek, reklamy w punktach sprzedaży, okładek płyt CD i DVD
c. Rozpowszechniania i używania w jakichkolwiek celach komercyjnych

5. Bez akceptacji regulaminu nie można korzystanie z serwisu kwiecien.academy jest zabronione.

6. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że jeżeli pobiorę jakikolwiek plik po zakupie członkostwa z strony kwiecien.academy to stracę prawo do anulowania tego zakupu.

INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH:
Wszystkie prawa autorskie i znaki towarowe wykorzystanych obrazów / grafik postaci należą do ich odpowiednich właścicieli.  Nie rości sobie prawa własności do żadnej postaci / grafiki.