Ważne terminy na marzec 2023 r.

0
491
wazne terminy

Ważne terminy na marzec 2023 r.

2 marca

•Ustalenie terminu rekolekcji wielkopostnych Podstawa prawna: § 10 ust. 1-3  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14.04.1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 

Uwaga!  Terminy ustalają kościoły i związki wyznaniowe. Dowiedz się wiecej: Rekolekcje wielkopostne – terminy, czas pracy, opieka nad uczniami

•Przyznanie dodatków motywacyjnych nauczycielom na kolejny okres (np. kolejne pół roku) Podstawa prawna: przepisy regulaminu, o którym mowa w art. 30 ust. 6  ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela.

 3 marca

•Złożenie deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA (jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe) Podstawa prawna: art. 47a  ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

dolacz do skarbca

 9 marca

•Złożenie miesięcznego sprawozdania budżetowego Rb-27S, Rb-28S Podstawa prawna: § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 11.01.2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowejUwaga!  Dotyczy szkół, przedszkoli i placówek będących jednostkami budżetowymi

•Poinformowanie na piśmie ucznia lub absolwenta o wskazanym sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych  – w przypadku absolwenta i osób, o których mowa w § 33 ust. 4–7  rozporządzenia w sprawie egzaminu maturalnego.  Podstawa prawna: § 38 ust. 1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z 1.08.2022 r. w sprawie w sprawie egzaminu maturalnego Termin ostateczny mija 10.03.

 17 marca

•Wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę  Termin upływa 20.03. Podstawa prawna: art. 38 ust. 1  ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowych od osób fizycznych

 31 marca

•Wypłata pracownikom szkoły dodatkowego wynagrodzenia rocznego Podstawa prawna: art. 5 ust. 2  ustawy z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej  Dowiedz się więcej: Dodatkowe wynagrodzenie roczne w oświacie – trzynastka

•Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej lub Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu w szkole   Podstawa prawna: art. 45 ust. 9  ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe

KALENDARZ ŚWIĄT TYPOWYCH I NIETYPOWYCH NA ROK 2023

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!